גישור משפחה

הליך מרצון

חופש ההחלטה

סודיות וחיסיון

״גישור – הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה ליישוב הסכסוך, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו״ – על פי סעיף 79ג לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984.

מאז ומעולם תפיסתי הייתה שגישור הוא דרך המלך, בייחוד כאשר מדובר בגישור משפחה או גישור גירושין ועסקינן בסכסוך בין בני זוג אשר לעיתים נוגע לילדים שנקלעו לסכסוך בעל כורחם.

הליך הגישור לא מוכר לכולם ולכן יש הפונים מיד להתנצחויות בערכאות השיפוט, אך כעו”ד ומגשרת בתחום של דיני נפשות, אני רואה חשיבות עליונה להציע ללקוחותיי גם את הדרך החשובה הזו.

פעמים רבות הגישור מוביל אותנו לפתרונות של Win – Win אשר לא תמיד ניתן להגיע אליהם בהליך משפטי.

אמנם לא כל מקרה מתאים לגישור, אך כאשר יש תקשורת טובה בין הצדדים ורצון הדדי לסיים בהסכמות – אין מאושרת ממני לסייע לכם במלאכת הגישור.

כמה דברים שחשוב שתדעו על גישור:

  • הליך הגישור הוא רצוני וניתן להפסיקו בכל עת שתחפצו.
  • על ההליך חל חיסיון מלא ולא ניתן להשתמש בתוכנו בהליך משפטי.
  • כמגשרת אין לי סמכות הכרעה בעניינכם. בהליך זה נעלה פתרונות ובידכם החופש להחליט.

כמגשרת משפחה וגירושין מטרתי לסייע לכם לסיים את המחלוקות ביניכם בדרך של הסכמה אשר תענה על האינטרסים שלכם, וכאשר תצלח דרכנו – אסייע לכם אף להגיע להסכם.

מניסיוני, לאחר שערכנו הסכם, אני ממליצה להגישו לבית המשפט על מנת לקבל תוקף של פסק דין.

ככל שיעלו מחלוקות חדשות בעתיד, הינכם מוזמנים לחזור לשולחן הגישור ואסייע לכם לפתור אותן מחוץ לכותלי בית המשפט או בית הדין הרבני.

בסכסוך זוגי או משפחתי, המלצתי החמה היא לפנות למגשר שהוא גם עו״ד בתחום דיני המשפחה הבקיא בחקיקה ובפסיקה, על מנת שיוכל להציג לכם בוחן מציאות בין הפתרונות שיעלו בהליך הגישור לבין האלטרנטיבות בהליך משפטי.

מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה, נשמח לסייע לכם.