אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

מינוי אפוטרופסות

אפוטרופסות

בקשה למינוי אפוטרופסות

בישראל ישנם אנשים אשר ממנים להם אפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש, בטענת אי כשירותמינוי אפוטרופסות נעשה על ידי הגשת תביעה לבית המשפט. בקשה למינוי אפוטרופסות מוגשת כאשר האדם כבר לא כשיר. מדובר במצב חירום, בו יש לחץ של זמן מהפרוצדורה המשפטית הנדרשת עד לקבלת המינוי המבוקש. בסופו של דבר, האפוטרופוס מתמנה על ידי בית המשפט וכתוצאה מכך נשללת זכותו של האדם לקבל החלטות על עצמו. האפוטרופוס בדרך כלל לא ידע כיצד האדם היה רוצה שיפעל ולכן מינוי אפוטרופסות פוגע במידה ניכרת בחירותו. אולם, אי מינוי אפוטרופוס לאדם הזקוק לכך הוא ביטוי להזנחה חברתית ועלול להותיר את האדם ללא הגנה ולסכן את בריאותו ורכושו.

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אשר נכנס לחיינו בשנת 2016, הוסיף חלופות נוספות מעבר לאפוטרופסות, וזאת על מנת לאפשר לאדם לממש את רצונו ובחירותיו, באופן התואם את כבוד האדם וזכויותיו. ייפוי כוח מתמשך הוא אחד מהם.

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי המאפשר לאדם לתכנן את עתידו ולקבוע מי ינהל את ענייניו כאשר יהיה לא כשיר (המונח המשפטי “לא יבין בדבר“). מדובר במסמך משפטי אישי, המאפשר לאדם (אשר במסמך נקרא “הממנה“) למנות מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשמו, לקבל החלטות ולבצע פעולות, בשלב שבו לא יוכל לעשות זאת בעצמו. בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך, הממנה חייב להיות כשיר ולהבין את המשמעות של עריכת ייפוי הכוח. במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, מיופה הכוח מקבל הנחיות מהממנה כך שהוא ידע כיצד הממנה מצפה ממנו לפעול כאשר הוא לא יבין בדבר. במצב חירום נדרש הליך קצר של הפעלת ייפוי הכוח המתמשך.

כך, בעוד שהתפקיד של האפוטרופוס היה להבטיח את טובתו של האדם הסביר, באמצעות בית המשפט – המעבר היום באמצעות ייפוי כוח מתמשך הוא לרצונו של האדם הספציפי, שכן יפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם להשמיע את קולו ולהביע את רצונותיו בעודו כשיר.

סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך הם: רכושיים, רפואיים, אישיים. שימו לב, ניתן לבחור מיופיי כוח שיקבלו החלטות בעניינים רכושיים ומיופיי כוח אחרים בעניינים רפואיים או אישיים.

 

אני תמיד ממליצה ללקוחותיי לבחור מספר מיופי כוח ולהגדיר את שיתוף הפעולה ביניהם:

‏א-    “ביחד או לחוד” (אפשרות מקובלת ופחות מגבילה)

‏ב-     פעולת האחד טעונה הסכמת השני

‏ג-     הרוב קובע או גורם שלישי יכריע במקרה של מחלוקת

‏ד-     במקרה שהוחלט למנות מיופה כוח יחיד, מומלץ למנות מיופה כוח חליפי (לפחות אחד).

 

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף כאשר האדם לא יכול לנהל את ענייניו. מספר אפשרויות מקובלות:

‏א-    על פי חוות דעת מומחה שתקבע שאינכם מבינים בדבר (האפשרות הקבועה בחוק והמומלצת בעיניי)

‏ב-     בהתאם לשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף קרוב אליכם אשר יכולים להעיד על סמך היכרותכם כי הגיע השלב בו אינכם מבין בדבר

‏ג-     בקרות אירוע מסוים, כמו אשפוז פסיכיאטרי

‏ד-     מועד הכניסה לתוקף בעניינים הרכושיים יהיה בתאריך X

 

ככלל, מרגע כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, זכאים קרובי המשפחה לקבל מידע על ייפוי כוח מתמשך בתוקף, על זהותם של מיופיי הכוח ועל סוג העניינים שנכללים בייפוי הכוח. באפשרותכם לקבוע כי קרובי המשפחה יהיו זכאים למידע או להגביל את מסירתו לקרובי משפחה מסוימים בנושאים שתבחרו.

שימו לב:

 • ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך גם לבעלי מוגבלויות באמצעות הנגשת המידע.
 • אפוטרופוס וייפוי כוח מתמשך הם מוסדות שלא יכולים להתקיים זה לצד זה. בית המשפט לא ימנה אפוטרופוס לאדם אם הופקד מטעמו ייפוי כוח מתמשך, שכן ייפוי הכוח המתמשך יגבר.
 • על פי החוק, רק עורכי דין שעברו הסמכה של האפוטרופוס הכללי מוסמכים לערוך ייפוי כוח מתמשך.

 

10 דברים שכדאי לדעת לפני שעורכים ייפוי כוח מתמשך:

 1. ניתן למנות מיודע שיקבל מידע ודיווח ממיופה הכוח (כך למשל, אם הממנה מתאשפז ו/או משנה מקום מגורים ו/או מועבר לבית חולים סיעודי).
 2. מיופה כוח לא יכול להיות מי שמונה לו אפוטרופוס או נכנס בעניינו ייפוי כוח מתמשך.
 3. מיופה כוח בעניינים רכושיים לא יכול להיות פושט רגל (שלא ניתן לו הפטר) או חייב מוגבל חמור. אולם, יוכל לשמש כמיופה כוח בעניינים רפואיים או אישיים.
 4. מיופה כוח יחדל מלהיות מיופה כוח אם הודיע שהוא לא מעוניין לשמש עוד כמיופה כוח.
 5. ביכולתו של הממנה להעניק סמכות כללית למיופיי כוחו בעניינים הרכושיים, הרפואיים והאיישים, או לפרט סמכות ספציפית באותם סוגי עניינים (למשל, לפעול בחשבון בנק X ולשלם מתוכו הוצאות שיידרשו למחייתי) או לקבוע סמכות לפעול בענייניו, פרט ל-X.
 6. בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך, הממנה צריך להחליט מראש אם ברצונו להעניק מתנות, תרומות, ליטול הלוואות וכמה.
 7. הממנה צריך לקבוע הוראה מפורשת אם ברצונו שמיופה הכוח יטפל בזכויות הסוציאליות שלו (למשל, ימשוך כספים מקרן השתלמות או יפתח ביטוח חיים).
 8. ניתן להעניק למיופה כוח שכר בעבור ביצוע התפקיד, אך הממנה צריך להחליט מראש אם לתת לו, כמה ומתי.
 9. ממנה רשאי לפטר את מיופה הכוח באופן מקוון לאחר הפקדת ייפוי הכוח המתמשך. אם לאחר מכן הממנה ירצה להחזירו כמיופה כוחו – בית המשפט יצטרך לאשר זאת במטרה לבחון מדוע אבד האמון ולוודא האם הוא אכן חזר.
 10. אחת ל-3 שנים נשלחת הודעה לממנה על ייפוי הכוח המתמשך שהפקיד, (מעין תזכורת לאדם לבחון האם רצונותיו השתנו).

 

זכרו: בידיכם הבחירה מי יקבל את ההחלטות עבורכם וייצג אותכם כאשר לא תוכלו לעשות כן בעצמכם!

מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה, נשמח לסייע לכם.